Articles

 Ek veronderstel dat indien daar 'n Orde vir Lewende en Gestorwe Digters in Pretoria sou bestaan, die Karoo Café die ideale plek van bymekaarkoms sou wees. Amper soos 'n geheime plek waar die geskrewe woord ook 'n eie bestaansreg aan tafel het. Waar die gesproke...

FRANSI PHILLIPSYou might have wondered, driv­ing in an easterly direction along Lynnwood Road, about the new building there, which is vaguely reminiscent of a farm stable and decorated with modern sculp­tures and pottery.This very appropriate space, combining an industrial feel with the starkness and nostalgia...